Co je LASER

Je to zdroj koherentního, monochromatického a polarizovaného světla. To znamená, že světlo kmitá v jedné rovině a jedné dané vlnové délce. Podle aktivního prostředí dělíme lasery na pevnolátkové, polovodičové, plynové a kapalné. V kosmetice využíváme lasery polovodičové nízkovýkonné.

Jak soft lasery fungují?

Laser není nic jiného než světlo se specifickými vlastnostmi, a světlo má, jak známo, pro živé buňky zcela zásadní a nezastupitelný význam. Tento jev je nejmarkantnější u rostlin, které asimilují světlo ke svému růstu, ale podobná závislost existuje i u živočišných organismů. Nedostatek světla způsobuje poruchy růstu a projevuje se i psychickými poruchami, depresemi nebo takzvanou chorobou sezónního nedostatku světla (Seasonal light deficiency).

Laserová energie je ve tkáni absorbována prostřednictvím cytochromatických buněk. V mitochondriálním aparátu jednotlivých buněk se přeměňuje světelná energie na energii buněčnou. Zároveň se při průchodu světla zvyšuje propustnost buněčných membrán, což vede k jejich lepší výživě, zlepšenému fungování a rychlejšímu dělení. Tyto děje pak aktivují ve tkáni makrofágy, odpovědné za pohlcování škodlivin a hojivé procesy, zvyšují aktivitu fibroblastů - vazivových buněk podporujících syntézu kolagenu ve tkáni, a vyvolávají zvýšené vyplavování specifických enzymů. Kromě stimulace růstu a hojení se ještě v medicíně využívají jiné vlastnosti laserového paprsku, jako například schopnost snižování bolestivosti působením na nervová zakončení, protizánětlivý efekt nebo stimulace akupunkturních či fyziologických spoušťových bodů.

Výběr vhodného přístroje

Pro kosmetiku je důležitý i výběr vhodného přístroje.

Vlnová délka

Je důležité rozhodnout se pro vhodnou vlnovou délku vyzařovaného světla, tedy jeho barvu. Platí zásada, že pro povrchové aplikace je nejvhodnější červená barva (632 - 670 nm), která neproniká do velké hloubky a veškerá energie se vyzáří v kůži a podkoží. Naopak infračervené lasery s velkou hloubkou průniku, které se uplatní např. v masérství a rehabilitaci, jsou pro kosmetiku téměř bezcenné.

Výkon laseru

Druhou důležitou veličinou je výkon laseru, který by měl být pro kosmetiku v rozsahu 10 - 40 miliwattů (mW). Nižší výkon vyžaduje neúměrné prodlužování aplikačních časů k vyzáření potřebných dávek, červené lasery s vyšším výkonem bývají zpravidla velmi drahé.

Konstrukce vyzařovacího výstupu

Třetím důležitým bodem při pořízení laseru je konstrukce vyzařovacího výstupu. Můžete si pořídit laser s ruční bodovou sondou, kterou oceníte při přesném ošetřování menších ploch. Při práci se sondou jste v trvalém kontaktu s klientkou. Ošetřujete-li větší plochy, dáte raději přednost laserovému scanneru, který automaticky ozařuje zvolenou oblast a uvolní vám ruce pro jinou práci.

Doporučujeme laser s automaticky nastavovanými parametry ošetření, který Vám zjednoduší práci.

Více o laserech: